Radiologia

Radiologia stomatologiczna

Zdjęcia RTG umożliwiają prawidłową diagnostykę w czasie leczenia. Zdjęcia wykonywane w wersji cyfrowej są dużo bardziej szczegółowe niż tradycyjne klisze, a dawka promieniowania znacznie zredukowana. Programy komputerowe pomagają nam w dokładnej analizie oraz umożliwiają podjęcie decyzji co do rodzaju leczenia. Zdjęcia mogą być wydane pacjentowi w postaci płyty CD bądź wysłane na maila.

Dysponujemy niezwykle nowoczesnym i wysokiej klasy sprzętem do badań radiologicznych:

Oferujemy:

  • pantomograf Sirona (zdjęcia panoramiczne),
  • rentgen punktowy z radiowizjografią RVG.

 

 

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażaniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.


                                                                             Jarosław Kokoszczyk
                                                                                               26.10.2021r